Beata Antosik jest lekarzem, w którego szczególnym zainteresowaniu zawodowym znajduje się szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna (medycyna prewencyjna), medycyna estetyczna i anti- aging (medycyna przeciwstarzeniowa).

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti- Aging oraz World Society of Anti Aging Medicine i International Hormone Society.

Wiedzę i umiejętności zdobywała na licznych kursach, kongresach i szkoleniach w kraju i za granicą m.in. w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej w Warszawie oraz międzynarodowej szkole medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej pod patronatem Światowego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej ( WOSAAM) z siedzibą w Brukseli.

Specjalizuje się w indywidualnie dobieranych terapiach anti-aging , dietetyce, profilaktyce zdrowotnej i regeneracji, w diagnostyce i terapiach chorób tzw. cywilizacyjnych (otyłości, zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, cukrzycy t. 2, alergii, osteoporozy, chorób autoimmunologicznych) oraz zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, które uzupełniają zindywidualizowane, optymalne i bezpieczne programy odmładzania, powstrzymywania procesów starzenia się, poprawy kondycji psycho-fizycznej oraz zachowania jak najdłużej zdrowia i urody.

Od początku swojej praktyki lekarskiej podkreśla ogromną rolę szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w utrzymaniu zdrowia i urody oraz całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego traktowania (leczenia) pacjenta, wymagającego wszechstronnej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności lekarza.

Certyfikaty

W mediach

Gabinet